Sorg 

Sorg er en naturlig psykisk og fysisk reaktion, der kan opstår efter at have mistet en nærtstående person, mistet et barn i graviditeten, oplevet en skilsmisse, oplevet ventesorg, mistet en stor drøm, at børn der flytter hjemmefra, at man mister et arbejde, at et kæledyr dør fra en eller tab af ens fysisk velbefindende. Sorgeksperter mener at der findes lang over 50 situationer hvor stor sorg kan opstå.

Sorg er den reaktion, vi oplever, når vi mister noget, der er betydningsfuldt for os. Hvad der er betydningsfuldt for dig, er dig der afgøre dette og ikke din omverden.

Sorgen på virker os så vi bliver rystede og ulykkelige, man vil opleve en chok fase og derefter vil man naturligt går i gang med at arbejde med at forstå, hvordan livet har forandret sig.

Man sagde tidligere at sorgen havde forskellig faser man skulle gennemgå også var sorgen ligesom over. I dag ved man at sorgen svinger frem og tilbage i sin styrke. I starten af et sorgforløb fylder sorgen alt og med tiden vil sorgen forandr udtryk men den vil ikke forsvinde og alt efter sorg forløbet kan sorgen også vende tilbage i større eller minder styrke.

  Hvad er sorg?

  Sorg er den fysiske og psykiske reaktion på tab. Reaktionen er kompleks med en lang række følelsesmæssige, tankemæssige, sociale og fysiologiske symptomer.

  Sorgen vil i nogen grad føles forskellig afhængig af, hvad det er, man mister, og hvor man befinder sig i livet, samt hvilke erfaringer man har med at miste. Men de basale reaktioner er ret ens på tværs af tab og omstændigheder.

   

   

  Eksempler på sorgreaktioner

  Emotioner 

  Chok
  Fortvivlelse
  Glædeløshed
  Vrede
  Skyld
  Modløshed
  Ensomhed
  Stress
  Jalousi

   Adfærd

   Grådlabil
   Uro
   Hyperaktivitet
   Aggression
   Indadvendthed
   Misbrugsadfærd
   Undgåelse af steder og personer 
   der minder om tabet Ritualer kan både lindre sorg
   men kan også være ritualer der
   nedsætter ens livsfrihed

   Fysik

   Søvnforstyrrelser
   Ændret appetit
   Anspændthed
   Træthed
   Infektioner
   Hovedpine
   Ondt kroppen
   Mavepine og kvalme

   Socialt

   Behov for støtte
   Sensitivitet
   Øget irritabilitet
   Isolation
   Stopper aktiviteter
   Oplever at ingen 
   forstår en

   Tanker

   Hukommelses- 
   og koncentrationsbesvær
   Forvirring
   Grubleri og bekymringer
   Uvirkelighedsfornemmelse
   Tvivl
   Optaget af afdøde og døden
   Bekymringer om fremtiden
   Selvmordstanker

    Eksistentielle

    Ensomhed.
    At have mistet noget af sig selv.
    Svært ved at se en mening med livet.
    Tanker omkring livets grundvilkår.
    Identitetsforvirring.
    Religiøs eller spirituel krise

    Sorg er tab

    Den hidtil største undersøgelse af sorg viser, at langt de fleste danskere oplever sorgen som en meget stressende og smertefuld tid. Det er individuelt, hvor lang tid sorgen varer, men de fleste sørgende melder, at den aldrig helt går væk, men med tiden træder i baggrunden og kun dukker op på bestemte dage eller tidspunkter. Et halvt til et helt år efter et tab melder de fleste sørgende, at sorgreaktionen er ved at aftage, og hverdagen er ved at normaliseres.

    Selv om sorg kan opleves pinefuld og overvældende, især i den akutte fase lige efter tabte, er den som oftest en helende og nødvendig del af tilpasningsprocessen til livet uden den eller det, man har mistet. 

    Størstedelen af efterladte (ca. 80%) oplever et naturligt og helende sorgforløb. I et naturligt og helende sorgforløb udvikler sorgen sig over tid, og munder ud i, at man accepterer tabet og tabet vil integreres i de efterladtes liv.  

    I komplicerede sorgforløb, aftager sorgreaktioner ikke, men forbliver intense og invaliderende. Oplever du komplicerede sorg er det vigtigt at gå til sin læge og får hjælp.

     

    Behov for hjælp

    Langt de fleste sørgende oplever, at den bedste hjælp, de kan modtage er den støtte, de får fra deres eget netværk. Men for nogle er netværket ikke stærkt nok eller man oplevelser at der ikke er plads til at tale om den sorg man oplever. Der kan man som sørgende have gavn af professionel støtte og rådgivning om sorgen, og af at modtage information om sorgens forventelige reaktioner og hvordan de kan håndteres.

     Find dyb ro her

     Forstå dit nervesystem og find dyb ro lige her ↑

     Hvad kan man selv gøre?

     Det er individuelt, hvad der hjælper os med at komme igennem en tid med sorg. Generelt handler det om at du lære din sorg at kende, så det bliver nemmer for dig at forstå hvad du går igennem og du kan blive bedre til at håndtere den.

     Det man også ved, er at det kan være hjælpsom ikke at have alt for mange krav til sig selv og at selvomsorg og omsorg fx igennem berøring er med til at frigive oxytocin, som er et hormon som giver følelsen af velvære og er med til at hele sorgen.

      

     Du kan finde hjælp ved at være opmærksom på

      

     Hverdagens balance

     I den første tid efter tabet overskygge de følelsesmæssige udfordringer alt, og det kan virke umuligt at gå i bad eller tænke på at spise. Men det er er vigtigt at have fokus på at få en hverdag på bene så du genvinder hverdagens balance og får spist, sovet og får set sollyset.

     Emotionsregulering

     Emotionsregulering indebærer at finde en balance mellem sorg og selvomsorg for at kunne tackle de stressende og belastende følelser på en sund måde.

     Selvomsorg

     Selvomsorg drejer sig om at finde aktiviteter, der lindrer den mentale smerte, øger velvære og livskvalitet. Dette kan omfatte meditation, yoga, gåture, biografture og madlavning.

     Social støtte

     At dele forståelse og medfølelse med andre kan hjælpe med at lindre sorg og stabilisere reaktionerne. Kommunikér med dine nærmeste og eventuelt din arbejdsplads om dine følelsesmæssige reaktioner og dine behov, så de kan støtte dig i den svære tid og lette din arbejdsbyrde.

     Tilpasning

     Livet har gennemgået en betydelig forandring, og derfor er det vigtigt at tænke på fremtiden. Selvom det kan være udfordrende i begyndelsen, er det en vigtig del af sorgprocessen at overveje, hvordan dit liv nu skal forme sig, og hvad der fremover vil bringe glæde og formål.

     Om du som sørgende har behov for egentlig psykoterapi, kan du bedst mærke.

      

      

     Læse også – DU MÅ GODT TÆNK PÅ SIG SELV

      

     I sorgterapi?

     Når du kommer i et sorgforløb hos mig vil du have mulighed for at få undervisning om sorg og vi vil klare lægge dine sorgreaktioner. Der ud over vil vi også inddrage kroppen i psykoterapien.

     Sorgens mange følelser sætter sig også i din krop og der kan være brug for at kunne give kroppen rum og plads til at udtrykke de følelser der ophober sig.

     Når du er i sorg er det også en af de mest stressfulde situationer du kan komme i og dit nervesystem vil være i højt alarmberedskab. Dit nervesystem vil derfor have behov for at opleve tryghed. Trykheden skabes fx ved meget blid massage eller at din krop bliver holdt, sådan som du finder det behagligt.

      

     Ønsker du at arbejde med din sorg er Du velkommen til at book en gratis afklarenden samtale og høre hvordan jeg kan hjælp dig

      

      

     Har du lyttet til podcasten RAMT om sorg, traumer og glæde?

     Du finder linket her