Abort sorg….

Hvad er nu det for noget, abort sorg og er der overhovedet noget der hedder det ? Måske ikke men det er en aktuel føles for mange der oplever en ufrivillig abort.   

 

Det er en traumatisk og ulykkelig begivenhed når du oplever en ufrivillig abort , eller har fået fortaget en planlagt abort på grund af et sygt eller død foster.  Du har haft drømt om det her barn i korter eller længere tid. Du har båret det under dit hjerte og forbundet dig til det.

Når du rammes af en ufrivillig abort. Sker der mange ting på samme tid med både din krop og sind og du rammes af sorgens styrke. 

 

Du mister ikke bare et barn

Når du finder ud af at du er gravid danner du hurtigt bånd til det ufødte barn. Både de bevidst drømme og forventninger til livet som mor eller far, men også drømme om familie livet og om det lille barn, hvordan kommer det til at se ud og hvor skal du gå tur med barnvogne. Drømme der er helt naturlig og skaber kontakt til barnet.

Men også de mere underbevidst forventninger eller du kan kalde det at ur kvinden vækkes til live i dig. Der sker et instinktiv behov for at forbinde sig til fostert og forsvar og beskytte det barn du har i dig.

Når vi ikke er i stand til at beskytte barnet, sker der et smertelig tab, af tillid til vores krop.

Når de mere bevidst drømme og forventninger brister skubbes der til vores verden og vores oplevelse af os selv. Når vi har elsket og drømt, men mistet, er sorgen et vilkår.

 

Sådan noget sker ikke for mig

Vi kommer alle ud for at miste et mennesker der har stået os nært før eller siden og derved opleve sorgen helt tæt på. Når du aborterer, mister du ikke kun dit barn og drømmen men også din uskyld. En uskyld vi alle har ind til vi oplever, at livet ikke bare er givet os og vi faktiske ikke kan bestemmer alt.

Vi oplever at vi ikke ”bare” har kontrol. Og det her med sætte liv i verden er noget vi SLET ikke kan kontroller og det kan give en føles af at fundament ryster eller smuler under dig.

Fundament kan være bygge på tro, – at hvis du bare er et godt mennesker så sker der dig ikke noget frygtligt. Hvis du bare dygtigt person og flittigt, så har du kontrol men det kan også være bygget på at vis du bare træner og spiser sundt så vil du selvfølgelige få det du ønsker dig.

Det kan også være at dit fundament er bygge på noget andet. Måske kan du allerede mærke, dine overbevisning om at det kommer til at gå dig godt? prøv at mærke efter hvad dit fundament er bygge på.

For er det sandt, at hvis du bare træner mere eller er endnu mere flittigere så får du dit barn, NEJ vel. Det er ikke sandt. Men tro du på den fortælling kan du opleve at føle stor skyld. 

Så når du ved hvor du er ramt af. Kan du også bedre håndtere din situation og tag skylden ud af tabet over dit barn.

 

Tragedier kan ske alle steder og for alle mennesker.

Det er ikke fordi du har gjort noget forkert.

 

Når vores fundament bliver rystet, kan det skabe tankemylder, uro og angst da den helt grundlæggende tro som vi alle normalt gå ud i verden med pludselig er revet væk under os.Det påvirker troen på din krop, og du kan måske ligefrem betvivle din egen formåen som kvinde. Der er mange elementer der er på spil, på samme tid i et tidligt tab, i din sorgproces.

Måske er det første gang du står i sorgen, så kan du opleve det som meget skræmmende, måske har du prøvet det før og ved at sorgen er en proces hvor man skal finde sit nye jeg. Uanset så kan sorgen oplevelse meget overvælden og sorgens intensitet kan virke ret overskyggende.

Det kan opleves håbløst og når smerten er størst, er sorgen invaliderende. En sorgproces er noget af det mest stressende man kan gennemgå som menneske.

 

Sorg gør ondt og er rigtigt svær at rumme

baby aftryk

Den forbudet sorg

Hver tredje graviditet ender med en ufrivillig eller spontan abort i første trimester. Du kan opleve at det ikke regnes for noget og der er en forventning om at du bare skal op på hesten igen eller du kan få en kommentar som ”det var jo heldigt du ikke var længere i din graviditet”. 

Det kan være svært at få lov til at sørge og du kan opleve at der lige frem bliver stillet spørgsmålstegn ved din psykiske balance, når du græder over så ”lidt”.

Når du på denne måde mister et barn, før det nåede at blive et barn, mister du jo også den fremtid, du allerede var irgang med at drømme om – drømme, som jo netop var i fuld gang med at blive til virkelighed. Tabet er håndgribeligt og kan alligevel opleves svært at beskrive. Fordi du aldrig nåede at se barnet eller have tid sammen med det. Tid til at skabe minder.

Forskningen viser tydeligt, at både moderen og faderen oplever dyb sorg, skyldfølelse og hjælpeløshed efter en ufrivillig abort. Der er en reel risiko for, at sorgen ender som en krisereaktion, hvis kvinden ikke bliver mødt af sin omverden i sin sorg.

Ikke overraskende ser man også, at kvinder, der har gennemlevet et tab, er mere angste under næste graviditet og oplever en usikkerhed omkring egen formåen. Den uforudsigelighed som pludselig har indfundet sig når man ikke kan stole på biologien, stresser kroppen og der er risiko for at udvikle uro, tankemylder, angst, depression.

 

Sorgens skygger

Sorgen kan skubbes væk i en periode, men du vil ikke kunne undgå at skulle forholde dig til den på et tidspunkt. Indtil du gør det vil den lægge som en skygge i dit liv. Du ser den måske ikke hele tiden, men den vil trække din energi ned indtil du lader dine følelser få lov til at komme til udtryk. 

Tidligere troede man at man kunne arbejde med sorgen også sige farvel til den, og så var det kapitel ovre. Men sådan er det ikke, tabet er blevet en del af din livshistorie og vil kikke forbi dig engang imellem. For eksempel på årsdage, når du hører et bestemt stykke musik eller en anden ting der mindre dig om din graviditet eller dit barn.

 

Min egen sorg er blevet til en kærlig erindring

Da jeg mistede første gang kom det fuldstændigt bag på mig at livet kunne løbe ud af mig. Jeg var i fornægtelse og håbede til det sidste at lægerne kunne få det til at stoppe og gøre noget. Men den spontane abort var i gang og det viste sig at barnet var dødt i uge 8, selv om jeg havde båret det til den 12. uge.

Når jeg tænker på denne første abort, tænker jeg også på at det var der naiviteten og uskyldig som forsvandt med mit barn. 

Hver ny graviditet var forbundet med en sorg over det først barn jeg mistede, men også en sorg over at have miste tilliden til kroppen og være frataget den spontan glæde. Når en ny graviditet meldt sig, var glæden aldrig helt alene, men var altid fulgt af en sorg over det der ikke var blevet til noget og angst og uvished for hvad denne graviditet bare med sig.

Ind imellem når jeg oplever at sorgen kommer forbi mig. Oplever jeg et lille sug i maven og et stik i hjertet. Nogle gang er det sorgen over alt det min krop var ud sat for. Andre gang er det sorgen over at jeg måtte sige farvel til et af mine tre børn, som jeg aldrig nåede at se.

Når jeg mærker sorgen er det som regel nok bare at være bevidst om sorgen. Andre gange tænder jeg lys eller tager jeg en lille snak med en af dem. Jeg væltes ikke omkuld længere og de er blevet til kærlige erindringer som lært mig meget om livet og mig selv.

Sorg tager den tid sorg tager

Sorg er en individuel oplevelse. Man kan ikke sammenligne sin sorg med andres. Er du så uheldig at miste gentagne gange vil du nok opleve at sorgen er forskellig fra gang til gang. Sorgens styrke, intensitet eller tæthed vil være forskellig. Man kan derfor ikke sætte en tidshorisont på hvor lang tid det tager at sørge. Man ved dog at det første år er kritisk i forhold til at den sørgende har en forøget risiko for at depression og psykosociale sygdomme. Man kommer ikke igennem en sorg eller over en sorg. Sorg er en livs forandrende konsekvens af det der er hent dig. En kendsgerning som du bliver nød til at forholde dig til uanset hvor lille eller stor din sorg er. Sorgen vil påvirke dig og du bliver nød til at forhold dig til at du ikke kan gå tilbage og være dit gammel jeg. Tabet og sorgen har lagt en ny dimissions på dig, som du bliver nød til at tag dig af og integrer i din identitet. Ikke som et offer eller den for evigt sørgende mor. Men som en livs erfaring. Man kan ikke komme hurtigt igennem sorgen, og det er vigtigt at du tager dig tiden til at være med dit tab. Tid til at sætte dig selv i centrum. Sætte tempoet ned, så du får plads til at sørge, at græde og være vred over det uretfærdige der er hent dig.  

Sorg = Egenomsorg

  Når du yder omsorg for dig selv, vil du uvilkårligt give mere plads til dig og dit indre liv og i denne proces lade sorgen for lov til at bevæge sig. Måske har du noget familie eller bekendte som synes at du har grædt nok snot over det tab. Det er KUN dig der kan fortælle hvad dit tab har betydet for dig, og hvordan det har påvirket dig, og det er kun dig der ved hvornår sorgen og mindet er der hvor det skal være. Sorgen bliver ikke mindre men du vokser rundt om sorgen, din identitet blive udvidet. Vi skal lære sorgen at kende og vi skal skabe plads til at fordybe os i vores tab, men vi skal også skabe plads til at kunne gå væk fra sorgen, tage en pause fra sorgen og leve vores liv i glæde, nydelse og kærlighed. Så vi ikke bliver opslugt af sorgens lidelse og kommer til at sidde fast i sorgen. Det kan være svært at give plads til glæde og nydelsen når man er allermest ked af det. Start i det små med at gøre noget rart for dig selv. Lyt til noget musik som du holder af, sæt dig stille med en kop kaffe i hånden, se på noget der gør dig glad som en smuk blomst og give dig tid til at betragt det du ser og mærker det i din krop. Bed din kæreste eller ven om at sidde med siden eller ryggen mod dig så du har kropskontakt og støtte, nyd berøringen uden at det er trøst eller et samvær fyldt med ord.  

Gå på opdagelse i hvor du kan nære dig selv.

Give dig selv omsorg

 

Hvad gør sorg og hvad kan du gøre?

Vi kan ikke undgå sorgen, så hvad gør vi når sorgen kommer til os? Hvad gør vi med den? Når vi lige har mistet kæmper vi en kamp med at forstå det der er sket. Vi kæmper med at holde en balance så vi ikke helt mister os selv og det kan være svært at se noget som helt godt. Du kan ikke minimere smerten eller komme væk fra den. Du skal lære at leve med den. Sorg går aldrig over, men smerten vil med tiden bliver mindre. Sorgen vil være en del af din livshistorie, som et minde du vender tilbage til engang imellem. Den først tid er der hvor chokket over tabet skal forvandles til sorg. Chokket er sindets måde at beskytte dig på. Sindet forsøger at forstå oplevelsen, for at du langsomt og mere sikkert vil kunne vende tilbage til den nye virkelighed. Når chokket fortager sig vil du kunne opleve at sorgen kommer rullende som bølger, hvor intensitet stiger og falder. Oftest tænker vi at sorgen er fyldt med lidelse, hvilket den også er. Men sorgen rummer også en stor kraft. En stor kraft til at udvikle dig som menneske. Så sorgen er ikke kun et fravær af dit elskede barn men også et stort nærvær og intensitet af dine egen følelser. Alle de følelser du oplever i forbindelsen med din sorg har nogle informationer til dig. De fortæller dig noget om hvad der betyder noget i dit liv. Og Du kan opleve at du stiller dig selv store essentielle spørgsmål, SOM Skal jeg blive sammen med min kæreste hvis vi ikke kan få et barn? Hvem er jeg hvis jeg ikke skal være mor? Hvad skal jeg med mit liv hvis jeg ikke kan få et barn?  Spørgsmål som er vigtigt at bevar og tag vare på, da det kan give en ro inden i. Man lære meget om sig selv, sine drømme og ønsker til livet når man gennemgår en sorg proces men når man står der midt i sorgen skal man ikke tænk på hvad man lære af den, det er først når sorgens store bølger har lagt sig at man kan erfare det. Du skal lære at tolerere og rumme din sorg. Det er et stort krav, det kan næsten føles umenneskeligt at skulle bære alt det tung, alt det mørke som sorg er. Det er svært at være i sorg, så pas på dig selv og husk tiden til dig og egen omsorgen.  

Læse også – DU MÅ GODT TÆNK PÅ SIG SELV

Du er ikke alene

Der er mange der har oplevet at miste deres barn i graviditeten og efter to til tre år kan de fleste sige at de selvfølgelig helst ville have været oplevelsen foruden, men nu at de har været igennem det, har de lært utroligt meget om dem selv og deres værdier. En vigtigt viden som har gjort dem klogere på dem selv og deres omverden. Med tiden tager sorgens styrke af og vil kun komme tilbage engang imellem. Din oplevelse vil sætte aftryk i dit liv og være med til at definere måden du ser på livet. Når jeg mindes min tid efter mit først tab, er smerten, sorgen og ensomheden en del af mindet. Men jeg har også mange varme og kærlige mindre om at sidde i min vinduskarm og kigge ud på livet på gaden. Jeg oplevede en dyb ro, et nærvær med mig selv som var nærenden og kærligt. En forbundenhed både med mine gode og nære relationer men også mellem mig selv og noget større. Jeg fik en åbenbaring eller dyb erkendelse af, ”- der hvor jeg ingen kontrol eller magt har. Har jeg intet ansvar ! ” og jeg må lade det være op til noget større end jeg, hvordan livet ender. Med den erkendelse kunne jeg finde ro i sorgen. Ikke hele tiden men ind imellem og det var så helende og fri sættende.  

Ønsker du at arbejde med sorgen

så book en gratis afklarenden samtale

og høre hvordan jeg kan hjælp dig

Du er velkommen til at dele dette blogindlæg med dem du tænker kunne have gavn af det.

  Listen to “Derfor gør det så pokkers ondt når du oplever den ufrivillig abort -sorg” on Spreaker.