SORGORLOV

Tid til at sørge

Begge forældre har fået ret til sorgorlov, hvis det ulykkelige sker, at de mister deres barn fra uge 22+0 og 32 uger efter fødslen. Dette er blevet vedtaget med en bred enighed i Folketinget og træder i kræft med finanslovsaftalen for 2018. Aftalen om sorgorlov betyder, at fædre og medmødre fremover får ret til fravær i 14 uger, hvis barnet dør eller bliver bortadopteret inden for den 32. uge efter fødslen. Det gælder også for begge adoptivforældre, der mister et barn inden den 32. uge efter modtagelsen. Stort tilllykke til os alle Stort tillykke til os alle sammen for mere lighed og plads til at sørge.

Sorg før uge 22

Desværre er der jo mange der mister inden for de først 22 uger. Sorgen og smerten bliver ikke mindre af at spædbarnet er mindre. Kærligheden, længselen og drømmen er de samme og vi må håbe at grænsen bliver rykket med tiden, så det glæder for alle der mister.
Hvis du mistet dit barn født inden uge 22+0 Hvis barnet er dødfødt før udgangen af uge 22+0 altså højst uge 21+6, har forældrene ingen ret til barsel, men kan sygemeldes med ret til sygedagpenge af egen læge eller en læge på sygehuset – op til 46 uger. Kvinder, der har mistet inden uge 22+0, kan dog på baggrund af en lægelig vurdering være berettiget til orlov med barselsdagpenge, ”så længe uarbejdsdygtigheden varer”- dog højest op til 46 uger. Det skal dog fremgå tydeligt af lægeerklæringen, at fraværet har  relation til, at man har mistet. Barselslovgivning: kap.4 paragraf. Den nye love forventes at træde i kraft 1. februar 2018

Læs mere om finanslovsaftalen her