Individuel terapi eller kurser

Find ud af, hvad der passer for dig

Individuel terapeutisk samtale

Der kan være rigtigt mange grunde til at gå i terapeutisk behandling. Den vigtigste er at sørge for at du kommer helt igennem den situation du står i, opnår en større accept af de vilkår som er tilstede og bliver styrket til igen at kunne leve livet fuldt ud.

Efterfødselstræning for kvinder, der har mistet et spædbarn

Kurset henvender sig til kvinder der har mistet et spædbarn på et hvilken som helst tidspunkt i graviditeten, eller efter graviditeten. Når man har oplevet at miste et spædbarn, er træning ikke det først man tænker på. Men bevægelse kan være med til at skabe kontakt og tillid til kroppen, så du kan rumme de svære følelser.

Før fødslen – for kvinder, der tidligere har mistet et spædbarn

Kurset henvender sig til kvinder som tidligere har mistet et spædbarn under graviditeten, ved fødslen eller i tiden derefter og som nu er gravide igen. Har man først mistet en gang, vil en ny graviditet som regel være en udfordring at gennemleve. Det kan være vældig kaotisk med mange følelser og tanker der vælter rundt. Tilliden til at det vil gå godt er væk og tanker om det døde barn og det nye barn fylder meget.

Ufrivilligt barnløse – Kursus for kvinder som savner ro i sindet og at kunne tale med andre i samme situation

Når man er ufrivilligt barnløs kommer man hele følelsesregisteret igennem og kan opleve sider af sig selv, eller af sin omverden man aldrig troede man skulle. Sorg og angst er store følelser som fylder meget. Men også følelser som vrede, jalousi, skyld og skam kan fylde meget. Oftest ved vi ikke hvad vi skal gøre ved de ”grimme” følelser og kommer måske til at straffe os selv for at have dem.

Efterfødselstræning for kvinder og deres baby.

Kurset henvender sig til kvinder, der tidligere har mistet et spædbarn under graviditeten, ved fødslen eller i tiden derefter, og som nu har født og er blevet mor igen. Når man har oplevet at miste et spædbarn eller kæmpet med at forblive gravid, kender man til angsten for at miste. Denne angst stopper ikke altid med fødslen af et sundt og leve dygtigt barn. Angsten, bekymringen samt senfølger af det store pres man har været under i sin kamp for at blive og forblive gravid kan være svært for andre at forstå.

Har du mistet dit barn i graviditet eller kæmper med at blive gravid? Modtage 8 mails fyldt med viden, øvelser og afspænding der kan hjælp dig med at finde vej i alle de følelser der fylder.

.

Kontaktinformationer

Karen Krog Nielsen

Ellemosevej 119
2900 Hellerup

mobil: 51515851
Skriv til mig

FØLG MIG PÅ FACEBOOK

Made by christawolf.dk